Rydym yn ffodus iawn i weithio gyda gwirfoddolwyr gwych

Hebddyn nhw ni fyddai llawer o waith yr elusen yn bosibl.

Nid achos o wneud daioni i eraill yn unig yw gwirfoddoli, gall fod yn werth chweil i’r gwirfoddolwyr eu hunain.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â'n grŵp gwych o wirfoddolwyr?

cysylltwch â Carol Rees carolyn@burnspet.co.uk a all ddarparu gwybodaeth bellach.

Rydym bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr

Rydym bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr ar ein cynllun darllen gyda chŵn Burns Wrth Dy Ochr (Hyperlink), gyrwyr Bws Mini ar gyfer Burns yn y Gymuned (Hyperlink) neu wirfoddolwyr sydd â sgiliau crefft, gwaith coed neu awyr agored ar gyfer Gwell Yfory (Hyperlink).