Ar ran Sefydliad John Burns, hoffem eich croesawu i’r Parc Antur Cŵn yn ein safle newydd sbon yng Nghydweli.

Gyda dwy ardal gaeedig ar gael i’w llogi ar gyfer defnydd neilltuedig ar ben eich hun neu gyda ffrindiau a hyd at 5 ci, mae ein Parc Antur Cŵn yn berffaith ar gyfer ymarfer corff oddi ar y dennyn heb straen, ymarfer galw’n ôl yn ddiogel a chwarae synhwyraidd.

Darperir ystod eang o weithgareddau cyfoethogi i’w defnyddio, gan gynnwys parthau cloddio, offer dringo, ardaloedd sniffian ac arwynebau gweadog i wella lles corfforol a meddyliol eich ci. Rhowch brofiad synhwyraidd unigryw i’ch ci trwy archwilio ein hardal planhigion iacháu gyfannol sy’n cynnwys amrywiaeth o blanhigion buddiol i’ch ci eu dewis a’u mwynhau.

Mae’r holl elw o logi ein maes cŵn yn mynd i gefnogi Sefydliad John Burns i redeg prosiectau elusennol yn ein cymuned a thu hwnt.

Canolfan John Burns, Park House, Carmarthen Road, Kidwelly, SA17 5AB.

Lleoliad

Wedi’i leoli yn nhref hanesyddol Cydweli, mae’r Parc Antur Cŵn yng Nghanolfan John Burns mewn lleoliad cefn gwlad agored sy’n ddymunol yn esthetig, gyda golygfeydd gwych o’r dref a thu hwnt.

Mae siop anifeiliaid anwes Parc-Y-Bocs a bwyty sy’n croesawu cŵn wedi’u lleoli gyferbyn â’n hadeilad. Gallwch wneud eich ymweliad yn ddiwrnod allan llawn gyda’ch cŵn!

Parcio

Mae maes parcio ar gael ar y safle sydd ond taith gerdded fer i ffwrdd o’r Parc Antur Cŵn caeedig.

Pam ymweld â ni

Mwynhewch gerdded heb straen mewn lleoliad caeedig, gan ddewis o ddau barc wedi'u ffensio i naill ai 4 troedfedd neu 6 troedfedd. Gellir diogelu gatiau mynediad wrth ddod i mewn ac allan o’r parc ac mae rhwystrau gweledol yn cuddio golwg i'r tir o amgylch i leddfu meddwl perchnogion sydd â chŵn nerfus/adweithiol.

Mae pyllau cloddio, offer dringo ac arwynebau gweadog yn gwarantu y caiff eich ci ei ysgogi yn feddyliol ac yn gorfforol, gan wella hyder, symudiad cyhyrau a lles cyffredinol.

 

Mae ein gardd synhwyraidd sy'n llawn planhigion buddiol yn galluogi cŵn i ddewis eu hunain, gan fwynhau arogleuon i leihau pryder ac annog tawelwch, gan eu helpu i’w llonyddu yn eu hamgylchedd.

Dyluniwyd ein Parc Antur Cŵn gan hyfforddwyr cŵn er budd cŵn a’u perchnogion. Fe’i datblygir o dan arweiniad y milfeddyg John Burns.

Os hoffech gael sampl am ddim o fwyd ci neu gath Burns, i bwyso a mesur eich anifail anwes, neu gyngor ar fwydo’ch anifail anwes trwy garedigrwydd Burns Pet Nutrition, dewch i’r dderbynfa yn ystod eich ymweliad a siaradwch ag aelod o staff.

Parc Cŵn – Cae 1: Amgaeedig i 4 troedfedd

Archebwch nawr

Parc Cŵn – Cae 1: Amgaeedig i 6 troedfedd

Archebwch nawr