Yn Gyfoethogi bywydau pobl sy'n byw yn ein cymuned.

Burns yn y Gymuned yw ein ffordd ni o gyfoethogi bywydau pobl sy’n byw yn ein cymuned.

Mae’r prosiect yn darparu cefnogaeth i unigolion sydd mewn perygl o ddioddef unigrwydd cymdeithasol. Rydym yn gweithio gyda grwpiau cymunedol lleol a llu o sefydliadau cymdeithasol.

Gan ddefnyddio ein bws mini, wedi’i yrru gan ein tîm bach ond anhygoel o yrwyr gwirfoddol, rydyn ni’n casglu unigolion a’u cludo i weithgareddau fel grwpiau cymorth dementia, boreau coffi, sesiynau canu a chlybiau cinio.

Ein Caban Cymunedol gwych ym Mharc y Bocs

Gan ddefnyddio ein Caban Cymunedol gwych ym Mharc y Bocs rydym in cydweithio gyda sefydliadau eraill i ddod â gwasanaethau i’n cymuned fel grwpiau rhieni a babanod, grwpiau cymdeithasoli i’r henoed a sesiynau ymarferol a gynhelir gan y gwasanaethau brys. Ochr yn ochr â hyn rydym hefyd yn defnyddio ein caban cymunedol ar gyfer digwyddiadau grŵp a gweithgareddau ymarferol, fel sesiynau misol ar gyfer plant â nam ar eu golwg.

Elusen fach a chanddi ddyheadau mawr

Rydym yn elusen fach a chanddi ddyheadau mawr, sydd wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl.

Rydym yn hynod ddiolchgar i Burns Pet Nutrition am y gefnogaeth ariannol a dderbyniwn, ond rydym bob amser yn codi arian fel y gallwn gyrraedd ychydig ymhellach. O werthiannau ffrwythau a llysiau elusennol yn Siop Fferm Parc Y Bocs, gan werthu’r cynnyrch a dyfir gan y grwpiau rydym yn gweithio gyda hwynt i ddigwyddiadau tymhorol fel y Ffair Nadolig.