Yn 2006 gwnaeth John Burns ddatganiad:

“Rwyf wedi penderfynu y dylai’r cwmni fod yn egni er fudd. Dwi am i Burns nid yn unig cael ei adnabod am fwyd cŵn naturiol, ond am sefydlu a chynnal etifedd o achosion da”

Yn y flwyddyn honno sefydlwyd ‘The John Burns Foundation’. Yn dilyn cyfnod o dwf aruthrol o ran gweithgaredd a staffio, cymhathwyd yr elusen fel Sefydliad Corfforedig Elusennol ym mis Chwefror 2016.

Mae’r elusen yn cyflogi 13 o staff, ac mae ganddi gangen yn yr Iwerddon

Erbyn heddiw mae’r elusen yn cyflogi 13 o staff, ac mae ganddi gangen yn yr Iwerddon. Mae ein nod yn syml iawn, a hynny yw gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ac anifeiliaid anwes ledled y DU. Yn aml iawn mae pobl yn tybio bod ein ffocws yn llwyr ar weithgaredd yn seiliedig ar anifeiliaid,ac er bod gennym raglenni wedi’u seilio ar hynny yn unig, rydym yn datblygu prosiectau a phartneriaethau newydd cyffrous yn gyson. Nod y rhain yw helpu i wella bywydau pobl ddifreintiedig, trwy gynnig cyfleusterau hamdden ymarferol a chyfleoedd sgiliau bywyd, ynghyd â defnyddio’r celfyddydau, yr awyr agored a digwyddiadau i ddod â mwynhad i’r gymuned gyfan.

Mae gan yr elusen dri prif rhaglen:

  • Burns Wrth Dy Ochr
  • Gwell Yfory
  • Burns yn y Gymuned