Ein prosiect ‘darllen gyda chŵn’

Burns Wrth dy Ochr yw ein prosiect ‘darllen gyda chŵn’ blaenllaw, ac rydym yn ofnadwy o falch  ohono!

Mae’r prosiect wedi’i anelu at blant o bob oed i helpu gyda sgiliau darllen a chyfathrebu. Mae amlwg bod darllen i’n cŵn cymorth dysgu hyfforddedig yn cael effaith enfawr ar y plant sy’n cymryd rhan.

Mae’r ofn a’r pwysau y gallant eu teimlo wrth ddarllen i oedolyn yn cael ei diflannu a gostyngir ei lefel o straen emosiynol. Mae’r cynllun darllen i gŵn yn darparu amgylchedd tawel, hamddenol diogel lle gall plentyn fwynhau llyfr heb unrhyw feirniadaeth. Gallant hefyd ddatblygu eu geirfa a gwella eu sgiliau darllen.

Mae gennym dîm o dros 80 o wirfoddolwyr ymroddedig

Ar hyn o bryd mae gennym dîm o dros 80 o wirfoddolwyr ymroddedig Maent yn cyflwyno sesiynau darllen mewn ysgolion cynradd ac uwchradd, llyfrgelloedd, colegau ac unedau anghenion arbennig yn Ne a Gorllewin Cymru. Yn ddiweddar rydym wedi ymestyn y cynllun i Iwerddon lle mae gennym dîm o 11 gwirfoddolwr yn ardal Wicklow

Fel rhan o’r cynllun mae’n cŵn yn cael eu hasesu i sicrhau bod ganddynt natur ac anian dda gan hyfforddwyr profiadaol a chymwys. Yna bydd y gwirfoddolwyr a’u ci yn cwblhau proses hyfforddi ac asesu sy’n galluogi iddynt gael cymhwyster lefel arian cynllun dinasyddion da “Kennel Club”.

Ar ôl hyfforddiant llawn mae’n gwirfoddolwyr yn dechrau’r broses o fynd i’r ysgol(ion) a ddyrannwyd iddynt, yn wythnosol. Dros amser mae’r plant a’r ci yn meithrin perthynas arbennig sy’n annog y plant i eisiau darllen oherwydd ei fod yn hwyl, ac nid yn unig am fod yn rhaid iddyn nhw wneud hynny. Dros y blynyddoedd rydym wedi gweld cymaint o hud rhwng y darllenwyr a’r cŵn.

Mae plant sydd âg amryw o gyflyrau ac anghenion penodol wedi ffynnu fel rhan o’r cynllun. Mae rhai plant oedd wedi ei chael hi’n anodd i siarad yn yr ysgo,l wedi cynyddu mewn hyder ac yn hapus i ddarllen i’r cŵn a’u cyfoedion. Mae llawer o rai eraill sy’n ddarllenwyr amharod yn datblygu awch i ddarllen ac yn dechrau darllen o’u gwirfodd gartref.

Rydyn ni'n cynnig y gwasanaeth rhad ac am ddim i ysgolion

Mae’r ysgolion sy’n rhan o’r cynllun hefyd yn elwa gan bod y plant yn cael eu haddysgu ar sut i fod yn ddiogel o amgylch cŵn.

Rydyn ni’n cynnig y gwasanaeth rhad ac am ddim hwn i ysgolion i gefnogi’r gwaith parhaus maen nhw’n ei wneud gyda dysgwyr. Pan ofynnwyd i athro a fyddai’n argymell y fenter hon dywedodd ‘yn hollol a heb betruso’.