John Burns Foundation

Mae ein nod yn syml iawn, a hynny yw i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ac anifeiliaid anwes ledled y DU.

Yn aml iawn mae pobl yn tybio bod ein ffocws yn llwyr ar weithgaredd yn seiliedig ar anifeiliaid, ac er bod gennym raglenni wedi’u seilio ar hynny yn unig, rydym yn datblygu prosiectau a phartneriaethau newydd cyffrous yn gyson.

Burns Wrth dy Ochr

Burns Wrth dy Ochr yw ein prosiect ‘darllen gyda chŵn’ blaenllaw, ac rydym yn ofnadwy o falch ohono!

Rhaglen Gwell Yfory

Ffurfiwyd y rhaglen Gwell Yfory yn 2016 gyda’r nod o helpu plant, pobl ifanc ac oedolion a allai fod mewn perygl o fod yn ynysig yn gymdeithasol.

Burns yn y Gymuned

Burns yn y Gymuned yw ein ffordd ni o gyfoethogi bywydau pobl sy’n byw yn ein cymuned.
[fts_facebook type=page id=114371290444962 access_token=EAAP9hArvboQBAD24TZAPBK1hZCzQ3dYA3oTP2zO6SVZCx82lbsLxLnIVL2Lnzs2MNNf5rYdDYZC2jKjKcMf7at1D8EZAZCFMMM3E5oKt6fdWB5PMzZCtzse3EIadCY8o9LXQKBfYscJDDU3k9PgaJeNNypaiZCFh7RNCf6Xhnf7CnO9MEhZC26ZB6I posts=6 description=no posts_displayed=page_only]